<!-- -->

Ishbel Murray

Author's posts

Music sessions from ‘Oidhche Americana’ and conversation with Alison Darcy on Ceòl ‘s Craic – Monday 3 October 6-7pm

‘S e cèilidhche Gàidhlig na seachdain sa Alison NiDhorchaidhe, Oifigear Òigridh is Coimhearsnachd airson Glaschu. Tha Alison stèidhichte ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus ‘s ann an sin a fhuair sinn cothrom bruidhinn rithe mun obair aice agus cuideachd a cur-seachadan. A bharrachd air na clàran a tha Alison air taghadh airson cluich air a’ phrògram …

Continue reading

Caomhainn MacLachlain guests on Ceòl ‘s Craic – Monday 4 September 6-7pm

‘S e cèilidhche Gàidhlig na seachdain sa Caomhainn MacLachain, a tha na oileanach Gàidhlig aig Colaiste Ghlaschu Cheilbhinn. A bharrachd air a’ chòmhradh a bhios againn le Caomhainn cluinnear cuideachd taghadh de sheiseanan ciùil beò a chaidh a chlàradh an-uiridh.  Agus leis an ‘Oidhche Americana’ againn aig an CCA Dihaoine 16 Sultainn a’ teannadh dlùth, …

Continue reading

Margaret Macleod (Na h-Òganaich) guests on Ceòl ‘s Craic – Monday 15 August 6 – 7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air Mairead NicLeòid mar chèilidhche Gàidhlig prògram na seachdain sa. Stèidhich Mairead, a bràthair Donaidh agus an caraid aca Noel Eadie an còmhlan ciùil na-Òganaich aig toiseach na seachdadan agus choisinn iad cliù mhòr, agus na mìltean de luchd-leantainn, airson an dreach beòthail, ùr a …

Continue reading

Music sessions and Gaelic conversation – Ceòl ‘s Craic Monday 25 July 6pm – 7pm

Cluinnidh sinn bho Alison Dhòmhnallach air prògram Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio na seachdain sa. Ann an còmhradh rithe gheibh sinn beachd air na diofar chuspairean amns a bheil ùidh aice –  nam measg fuaigheal, fìghe, togail dhealbhan camara agus cearcan! Tha Alison air taghadh na trì pìosan ciùil as fheàrr leatha an-dràsta …

Continue reading

Music Sessions and Gaelic Conversation – Ceòl ‘s Craic 25 July 6-7pm

An t-seachdain sa bidh sinn ann an còmhradh ri Ceitidh NicArtair à Tolstadh Bho Thuath, Eilean  Leòdhais – cèilidhche Gàidhlig na seachdain sa. A bharrachd  air a bhith ag èisteachd ri sgeulachdan agus eachdraidh beatha Cheitidh bidh cothrom ann taghadh de na claràraidhean ciùil sgoinneil a chaidh a dhèanamh thairis air a’ bhliadhna a chluinntinn. Agus …

Continue reading

Tommy Beavitt music session featured on Ceòl ‘s Craic – Monday 20 June 6-7pm

Cluinnidh sinn bho sgoilear bho Sgoil Mhic Neacail, Corin Mhoireach, air prògram Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio na seachdain sa. Ann an còmhradh rithe gheibh sinn beachd air na diofar chuspairean a tha air aire dheugaire òg a tha a’ fuireach ann an Leòdhas agus i a’ coimhead air adhart ri laithean-saora as …

Continue reading

Sessions from Glasgow Gaelic School Music Students on Ceòl ‘s Craic – Monday 30 May 6-7pm

Diluain bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air Catriona Chaimbeul Iar-Cheannard Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu , cèilidhche Gàidhlig na seachdain sa. Cluinnidh sin na trì pìosan ciùil a tha Catriona air taghadh airson cluich air a’ phrògram agus beagan mu dheidhinn a beatha agus an obair aice. Cuideachd cluinnidh sinn clàradh …

Continue reading

Iain Macrae guests on Ceòl ‘s Craic – Monday 16 May 6-7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air an actair, sgrìobhadair agus stiùiriche Iain MacRath Diluain. Bidh Iain a’ bruidhinn air a’ phròiseact film is dràma ‘Briseadh Na Cloiche’. Tha an dealbh-cluich seo stèidhte air an sgeulachd ghoirid ‘Briseadh Na Cloiche’ leis an ùghdar Ghàidhlig Iain Moireach agus thèid a thaisbeanadh …

Continue reading

Singer-songwriter Michael Clark guests on Ceòl ‘s Craic – Monday 9 May 6- 7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte gun phrògram gun t-seinneadair-sgrìobhadair Michael Clark an t-seachdain sa. Buinidh Michael do theaghlach a tha ainmeil airson an cuid sgilean-ciùil agus chan eil cho fada bho bha e còmhla rinn san stiùideo le athair Chris Clark agus a’ cho-ogha Olivia Ennemoser. Ach an t-seachdain …

Continue reading

Ceòl ‘s Craic feature debut album from ‘Causeway Trio’ – Monday 25 April 6-7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ toirt priomh àite dhan chlàr sgoinneil aig Causeway Trio www.causewaytrio.com – triùir luchd-ciùil òga a tha mu-thràth a’ nochdadh sgilean ciùil a tha airidh air aire. Agus chaidh sin a dhearbhadh nuair a chaidh an cur air adhart airson duais ‘Young Folk’ 2016  BBC Radio 2.  Bidh …

Continue reading


Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom