<!-- -->

Category: Ceol’s Craic

Acoustic Butterfly guest on Ceòl ‘s Craic – Monday 12 October 6-7pm

Bidh Ceòl ‘s Craic @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air a’ chòmhlan-ciùil ‘Acoustic Butterfly’ www.facebook.com/acousticbutterfly dhan stiùideo Diluain 12 Dàmhair eadar 6 is 7f. Bidh Michael Clark a’ bruidhinn air dè na planaichean a tha aca airson na miosan ri thighinn. Bidh cèilidhche na seachdain Cailean Mongan ann airson còmhradh Gàidhlig agus taghadh …

Continue reading

Alasdair Roberts – Alasdair Roberts

This week’s Album of the week is the self-titles CD from Alasdair Roberts Alasdair Roberts is a musician (primarily a guitarist and singer) who is based in Glasgow Scotland. He has worked with Drag City Records since 1997, firstly releasing three albums of self-written material under the name Appendix Out and then several albums under …

Continue reading

Ceòl ‘s Craic Monday 13 April 6pm

Bidh Ceòl ’s Craic www.ceolscraic.org a’ cumail seisean ciùil le Alasdair Roberts Diluain 13 Giblean eadar 6 is 7f air Celtic Music Radio. Ann an 2012 chlàr Alasdair agus an seinneadair Gàidhlig, Mairi Mhoireasdan ‘Urstan’ – proiseact ciùil a chaidh a stèidheachadh le Ceòl ’s Craic. Thàinig an clàr a-mach fo shuaicheantas ‘Drag City’ – …

Continue reading

Ceol’s Craic Monday 30th March 6pm

Bidh Ceòl ‘s’s Craic a’ toirt aoigheachd dhan luchd-ciùil Lorraine Wilson agus Jim Ramsay Diluain. Choinnich iad mar bhuill dhen choisir The Parsonage a bhios ag ath-nuadhachadh àilleagan bho stòras òrain ceol dùthchas agus a’ nochdadh air an àrd-ùrlair aig tachartasan a-leithid T in the Park, Connect, Belladrum – agus fiu ‘s consairt Rod Stewart …

Continue reading

Richard Young on Ceol’s Craic

Ceol’s Craic this Monday from 6pm features a session from Richard Young. Honorary Scotsman Richard Youngs has been involved in music his whole life. Initially discovering the power of the art form by thumping the family piano as an angry four year old, in the intervening 44 years he has harnessed the same experimental, naive, …

Continue reading

Ceòl ’s Craic: live with ‘Voicebeat’ + Donald Campbell, MG ALBA

Bidh @ Celtic Music Radio a’ cur fàilte air còisir annasach Diluain. Tha sinn an dòchas gum bi sibh còmhla rinn eadar 6 is 7f air Celtic Music Radio air 95FM no air loidhne air www.celticmusicradio.net airson an t-seisean ciùil iongantach seo. ‘S e còisir choimhearsnachd ceòl saoghail stèidhte air taobh an Iar Ghlaschu a …

Continue reading

Ceòl ’s Craic talks to MG Alba CEO Donald Campbell

MG ALBA, The Gaelic Media Service is undertaking a series of public meetings seeking the views of communities throughout Scotland on the future of Gaelic broadcasting. On Thursday 5 March at Coffee & Craic, 74 Elderslie Street, Finneston, Glasgow, MG Alba Chief Executive Donald Campbell attended along with Murdo Morrison, Marketing Manager, MG Alba. Iseabail …

Continue reading

MG Alba public consultation on Gaelic broadcasting

MG ALBA, The Gaelic Media Service is undertaking a series of public meetings seeking the views of communities throughout Scotland on the future of Gaelic broadcasting. Meetings will be held on the following dates and places and all are welcome to attend: On Thursday 5th March in Glasgow at Coffee & Craic, 74 Elderslie Street, …

Continue reading

Ceòl ’s Craic: two special guests from Wales

Bidh Ceòl ’s Craic a’ cur fàilte air dithis às a’ Chuimrigh gu ‘Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio 95FM’ www.celticmusicradio.net feasgar Diluain aig aig 6f. Bidh Casi Dylan agus an neach-ciùil Gwen Màiri a’ toirt dhunn blasad de cheòl is cultar na Cuimrigh mar chomharrachadh air Latha an Naomh Dhaibhidh air 1 Màrt. …

Continue reading

Catch Up: Ceòl ’s Craic guest Shona Brown

Bidh sinn a’ cur fàilte air neach-ciùil òg inntinneach air Ceòl ’s Craic @ Celtic Music Radio Diluain. Tha Shona Brown www.shonabrown.com air moladh mòr fhaighinn airson a cuid ceòl – ceòl druidheach iomadh fhillte a tha i a’ cruthachadh le measgachadh de fhuinn duiseil tathaicheach, co-sheirmean nèamhaidh agus fuaimean dealanach cuairteach. Stèidhte ann an …

Continue reading


Celtic Music Radio 95 FM, 54 Admiral Street, Kinning Park, Glasgow G41 1HU
| Telephone: 0141 237 9205 | Text: 0777 507 9595 | Email: info@celticmusicradio.net |
Celtic Music Radio is a Charity registered in Scotland, number SC041172

Click to visit Celtic Connections

PPL UK PRS for Music   Community Media Association Ofcom